Αλκυονίδες ημέρες

(Scroll down for english)

Κι ενώ στην Ελλάδα χιονίζει, εμείς εδώ στο Μόναχο απολαμβάνουμε επί σειρά ημερών λιακάδα και καταγάλανο ουρανό. Οι Βαυαροί τον αποκαλούν “Himmel der Bayern”. Εμείς οι Έλληνες πάλι αποκαλούμε το φαινόμενο «αλκυονίδες ημέρες του Μονάχου»…

Αλήθεια, ξέρετε γιατί ονομάζονται έτσι αυτές οι πανέμορφες μέρες μες στην καρδιά του χειμώνα; 

Υπάρχουν 2 θεωρίες, η μία έχει επιστημονική εξήγηση, ενώ η δεύτερη μυθολογική. Διαλέγετε και παίρνετε ή συνδυάζετε, για να μεταλαμπαδεύσετε τη γνώση στα παιδιά σας – ειδικά αν δε μένετε στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, οι μετεωρολόγοι υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των αλκυονίδων ημερών εξισορροπείται η βαρομετρική πίεση της Ελλάδας και της Βόρειας Ευρώπης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άνεμοι, να μην κάνει κρύο και να έχουμε ηλιοφάνεια. Οι αλκυονίδες ημέρες εμφανίζονται στατιστικά το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου και διαρκούν περίπου 2 εβδομάδες.

Δοκιμάστε να δώσετε την παραπάνω εξήγηση σε ένα παιδί 5 χρονών και μάλλον θα έχει γυρίσει το βλέμμα του στα παιχνίδια του προτού προλάβετε να φτάσετε στη μέση της πρώτης πρότασης. Αν όμως του πείτε ότι οι αλκυονίδες ημέρες έχουν πάρει το όνομα τους από την Αλκυόνη, που τη μεταμόρφωσε ο Δίας σε θαλάσσιο πουλί; Αχά, αυτή η θεωρία έχει ενδιαφέρον. Ενθουσιασμένο βλέμμα που δείχνει: είμαι όλος αυτιά. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία λοιπόν, η Αλκυόνη ήταν κόρη του θεού των ανέμων, του Αιόλου. Ο Δίας μια μέρα θύμωσε μαζί της και τη μεταμόρφωσε σε θαλάσσιο πουλί. Την καταδίκασε δε να γεννά τα αυγά της τον Ιανουάριο, μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Επειδή όμως έφτιαχνε τη φωλιά της κοντά στην ακτή, τα άγρια κύματα άρπαζαν τα μικρά της. Παρακάλεσε το Δία να τη συγχωρήσει και εκείνος της χάρισε 14 ημέρες καλοκαιρίας, χωρίς ανέμους και κύματα. Όσες ακριβώς μέρες δηλαδή χρειάζόταν για να γεννήσει τα αυγά της και να τα μεγαλώσει. Το θαλάσσιο πουλί ονομάζεται αλκυόνα και συναντάται στα παράλια της Ελλάδας. Και οι μέρες που απολαμβάνουμε εμείς έχουν πάρει το όνομα τους από εκείνο και λέγονται Αλκυονίδες. 

Το πιο ωραίο είναι ότι δε χρειάζεστε εικόνες για να βασίσετε την ιστορία σας. Αρκεί να κοιτάξετε ψηλά στον ουρανό. Η Αλκυόνη έχει δικό της αστερισμό. Κατά τη διάρκεια των αλκυονίδων ημερών που δεν έχει σύννεφα, η Αλκυόνη μεσουρανεί και είναι ορατή στο σύμπλεγμα των Πλειάδων. Ανοίξτε λοιπόν το μεγάλο βιβλίο του ουρανού και αρχίστε τη διήγηση…

(Υπάρχουν πολλοί ακόμα μύθοι γύρω από τις αλκυονίδες ημέρες – πολλοί μάλιστα μπλέκονται μεταξύ τους. Η παραπάνω εκδοχή αφορά μικρά παιδιά).

Halcyon days … Sunshine and heat in Greece in the heart of winter. Do you know why these beautiful days are called like that? There are 2 theories, one has a scientific explanation, while the second is mythological. You choose one or combine.

According to the first theory, meteorologists claim that during the halcyon days the barometric pressure of Greece is balanced, resulting at no winds, no cold and a lot of sunshine. They appear statistically in the second half of January and last about 2 weeks.

Try to give the above explanation to a 5-year-old child and they will probably turn their back to you before you get to the middle of the first sentence. But if you tell them that the halcyon days have taken their name from Alcyone, who was transformed by Zeus into a sea bird? Ah, this theory is interesting. Excited look that shows: I’m all ears. According to the second theory, Alcyone was the daughter of the god of winds, Aeolus. Zeus one day got angry with her and transformed her into a sea bird. He condemned her to lay her eggs in January, in the heart of winter. But as she was building her nest near the shore, the wild waves grabbed her little ones. She begged Zeus to forgive her and he gave her 14 days of good weather, without winds and waves. That is, exactly the days she needed to lay her eggs. The seabird is called kingfisher and is found off the coast of Greece. And the days we enjoy have taken their name from it and are called Alkyonides.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s