Αγιασμός…ξανά από την αρχή!

Μέσα Σεπτέμβρη, ημέρα Σάββατο διαβήκαμε την πόρτα της εκκλησίας με τον “μεγάλο” μου γιο. Είχαμε επίσημο ραντεβού και δεν θέλαμε να το χάσουμε : ο αγιασμός του ελληνικού σχολείου. Όταν το πληροφορήθηκα στο τηλέφωνο, μειδίασα ελαφρά. Η σκέψη μου πέταξε πίσω στις αναμνήσεις των δικών μου μαθητικών χρόνων. Δεν μπορούσα να πιστέψω ό,τι πλέον ήμουν εγώ…